Fotogalerie 2013/2014

(kliknutím na název akce se rozbalí fotoalbum)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítězné třídní kolektivy I. B, III. C a IV. A výtvarné soutěže vyhlášené naším městským obvodem a Technickými službami MOaP pro žáky základních škol ve věkové kategorii 6 až 10 let na ztvárnění čistících strojů se dne 4. 6. 2014 zúčastnily slavnostního křtu čistících vozů, který byl spojen s exkurzí a prohlídkou čistící techniky v areálu Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz. Žáci byli nejdříve seznámeni s technickým zázemím a s různými druhy čistící techniky, poté si mohli samostatně téměř cokoliv vyzkoušet, čímž získané nové poznatky upevnili praktickou zkušeností a pochopili souvislosti mezi teorií a praxí. Exkurze se žákům velmi líbila.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dramatický kroužek, Hudební kroužek)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve středu 5. 2. 2014 proběhlo na naší škole "Školní kolo recitační soutěže 1. - 3. ročníků" 
s tímto výsledkem:
 
1.ročníky 
1. místo                      Adéla Nováková z I. A
2. místo                      Rozárka Kubíková z I. A
3. místo                      Janek Svrčina z I. B
 
2.ročníky
1. místo                     Jiří Štencel ze II. B
2. místo                     Ema Martináková II. B
3. místo                     Magda Janošcová ze II. C
 
3.ročníky
1. místo                     Barbora Kalíková ze III. A
2. místo                     Jessika Pelikánová ze III. A
3. místo                     Lukáš Doboš ze III. C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 7. 12. 2013 se uskutečnila další akce v rámci mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec. 
Ve svých zájmových kroužcích nacvičili žáci pod vedením paní učitelky Olgy Maturové, paní učitelky Evy Burdové, paní vychovatelky Andrey Chelmecké, pana učitele Vladimíra Matuše a žákyně devátého ročníku Ley Pruskové čtyřicetiminutové vánoční vystoupení. Zazněly jak tradiční vánoční písně, tak moderní skladby v českém a anglickém jazyce. Celé vystoupení bylo provázeno povídáním o adventu. Na závěr byly našim seniorům předány vánoční přání, které připravila spolu s žáky výtvarně keramického kroužku paní vychovatelka Iva Vaňková.
Zpracoval Mgr. Vladimír Matuš
 
 
 
 
 
 
 
 
LITERÁRNÍ TVOŘIVÁ SOUTĚŽ pro 1., 2., 3. ročníky
Ceny pro vítěze školního kola literární tvořivé soutěže sponzoruje audioteka.cz. Jedná se o mluvené slovo ke stažení do počítače a mobilních telefonů - pro Android, Windows Phone a iPhone.
Vítěznou práci vytvořila Julie Vrátná z II. A, gratulujeme !