Třída V. C se zapojila pod vedením p. uč. Mgr. Sylvy Kristiánové do projektu Den Bezpečnějšího internetu 2016.
Cílem bylo seznámení s pravidly, jak se chovat v online prostoru bezpečně, jak si uchovat soukromí, na co si dát pozor, jaké jsou nejčastější projevy kyberšikany apod. Žáci třídy se mimo jiné seznámili s přesnými pravidly Desatera internetu a s projektem Seznamuj se bezpečně. Své nabyté vědomosti a získané informace si ověřili testem a vypracovali zpětnou vazbu.

Dne 22. 10. 2015 se konalo finále dějepisné soutěže S hornickým kahanem do historie Ostravy, za přispění Statutárního města Ostravy, finanční dotace projektu Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti. Finále se zúčastnilo pět čtyřčlenných družstev ze 4. - 5. ročníků, kteří v pěti dílčích soutěžích prokázali své znalosti a vědomosti z historie, kultury, sportu a současnosti našeho města.
Na prvním místě se umístili žáci ze ZŠ Ostrava, Matiční 5: Marie Müllerová, Agáta Fabiánová, Dan Hořčica a Jan Vlček, druhé místo obsadili žáci ze ZŠ Ostrava, Nádražní 117: Natálie Paprčková, Martin Fojtík, Tomáš Krabica, Jakub Mello a třetí místo patřilo družstvu naší školy: Marku Horákovi, Lukáši Dobošovi, Janu Sezimovi a Matyáši Walderovi.

         Všem zúčastněným blahopřejeme a jsme rádi, že projevují zájem o město, ve kterém žijí.

 

         Mgr. Martina Kalusová

         Mgr. Hana Kvintová

         Mgr. Libora Kalvarová

 

            Foto ZDE
    

Co se v mládí naučíš...
3. ročník materiální sbírky pro pejsky

         Činnost neziskových organizací je založena na dobrovolné spolupráci lidí, kteří se podílejí na jejím chodu, mnohdy jsou odkázané na materiální pomoc dárců a dobrovolníků. Nadace dělají potřebou a záslužnou činnost, pomáhají psům (samozřejmě i jiným zvířátkům) zatoulaným, či nechtěným, týraným nebo jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy mohou převážně jen lidé. 

         Právě z tohoto důvodu pomáhají naši žáci již tradičně opuštěným psům. Letos už potřetí spolupracuje ZŠ Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace,  s Nadačním fondem PES V NOUZI, který funguje od roku 2009 a aktivně pomáhá psím útulkům a azylům po celé České republice. Na výše jmenované škole byla v termínu od 1. do 16. října 2015 vyhlášena materiální pomoc a byla regionálně využita Mazlíky v nouzi v Moravskoslezském kraji pod vedením předsedkyně Anny Měrkové a část pomoci putovala také do Útulku v Dětmarovicích. Žáci i jejich rodiče z domova nosili nepotřebné deky, povlečení, prostěradla, či ručníky a darovali také na dobrou věc i pytle s granulemi, konzervy, piškoty i těstoviny. Nasbíralo se neuvěřitelných 17 velkých pytlů textilu, kolem 100 kilogramů granulí, mnoho konzerv, hračky, vodítka, misky, pochoutky, piškoty, těstoviny, vitamínové doplňky i pelíšky.

         K předání došlo dne  16. října 2015 za přítomnosti paní Anny Měrkové z Mazlíků v nouzi a část byla dopravena do Útulku v Dětmarovicích dne 17. října 2015.

         Přispět na nadační fond Pes v nouzi můžete i vy, a to buď koupí nadačních předmětů, nebo můžete podpořit činnost nadačního fondu PES V NOUZI mnoha různými způsoby, více informací zde: http://www.pesvnouzi.cz/

         Občanské sdružení Mazlíci v nouzi jsou schváleným sdružením od roku 2012 pro pomoc domácím mazlíčkům. Mezi další cíle patří také jejich snaha odhalovat množitele a jejich nelegální chovy, upozorňovat na ně a pomoci tak zvířatům prožít lepší život. Uvítají také každého, kdo se zapojí do pomoci podle svých schopností, finančních či časových možností.  Jmenovaný fond stále aktuálně potřebuje především staré textilie, krmivo, desinfekce, mističky, hračky a další potřeby, prostě vše, co mohou útulky použít a čeho se jim nedostává.
        

         Zde naleznete také transparentní účet pro pomoc finanční http://www.mazlicivnouzi.cz/podporte-nas/.

         Děkujeme za nadšení, které žáci projevili a srdečně děkujeme za všechny dary pro pomoc pejskům v nouzi. V příštím roce by na tuto akci žáci ZŠ chtěli opět tradičně navázat.

         Pomáhejme těm, kteří jsou na nás odkázáni a kteří to opravdu potřebují!

         Text a fotodokumentace: Mgr. Sylva Kristiánová


          Fotodokumetace ZDE

          Článek na webové stránce HAF@MŇAU ZDE

 

          Poděkování Mazlíků v nouzi na Facebooku ZDE

V říjnu 2015 se konala přírodovědná soutěž "Velká cena malých zoologů", které se zúčastnilo 72 sedmičlenných týmů z celého Moravskoslezského kraje. Naší školu reprezentovala čtyři družstva, všechna se umístila v první polovině. Dva naše týmy postoupily do finále, které se konalo v pátek 9. 10. 2015. Družstvo V. B ve složení: Vilma Nakládalová, Robert Adámek, Roman Doboš, Agáta Fabiánová, Nela Ivanovová, Marie Müllerová, Denisa Olivová obsadilo 5. místo a družstvo žáků IV. A a IV. C ve složení Tereza Lazarová, Barbora Číhalová, Lucie Vališová, Václav Halakuc, Jáchym Podhorský, Adam Dlouhý, Jan Foltýn se umístilo na 3. místě. 

Všem zúčastněným srdečně gratulujeme.

 

Foto zde: https://www.zonerama.com/Album/973782

 

Máme mezi sebou MISTRA EVROPY 2015 ve stolním tenise :)

http://www.ping-pong.cz/historicky-uspech-simona-belika/

http://www.ping-pong.cz/belik-vyhral-turnaj-eurominichamps/

Šimone, obrovská gratulace !